Open Data Estafette – Smart Logistics & Ports

Om de Europese logistieke toppositie van Nederland veilig te stellen moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hun krachten bundelen. Veel uitdagingen in de logistiek zijn op te lossen met nieuwe technologie. Open Data zijn hiervoor een essentiële grondstof.

Op donderdag 5 november stond het kantoor van Connekt in Delft een hele dag in het teken van Open Data en Smart Logistics & Ports.

Terugblik Open Data Estafette Smart Logistics & Ports
Het evenement was met bijna 200 bezoekers erg geslaagd. Opvallend was bovendien het hoge aantal verladers onder de aanwezigen. Er waren gedurende de dag meerdere (interactieve) sessies met toonaangevende sprekers. Het programma bestond onder andere uit keynotes van Paul Suijkerbuijk (open data aanjager van BZK) en van Michiel Jak (directeur Smart Port 2.0). Ook stonden er showcases, workshops en visies op het programma; onder andere de showcase Smart Data Factory van TNO, een workshop open geodata voor transport van Geonovum en een presentatie van het Kadaster over het snel beschikbaar maken van open geodata door gemeentes en andere overheden.

De dag werd afgesloten met een speech van Lidewijde Ongering, Secretaris-Generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tevens reikte zij prijzen uit aan de winnaars van de Open Data Wedstijd. De prijzen gingen naar partijen die de best toepasbare en opschaalbare Open Data initiatieven hebben ontwikkeld, met een duidelijke business case en toegevoegde waarde in de logistieke markt.

U kunt hier het volledige verslag teruglezen.

Herbeleef de dag met deze compilatievideo!

Comments are closed.